Det här är en sammanfattning av statusrapporter från WorldForge Projektet. Allmänt så går det sakta men säkert framåt inom många områden. Projektets huvudfokus ligger just nu på utvecklingen av spelet Mason (eng. murare) och mycket av utvecklingen kretsar kring det målet. Mason är den andra etappen i WorldForges Uppstarts Plan (WF-BSP, WorldForge Bootstrapping Plan), som började med slutförandet och släppandet av spelet Acorn (eng. ekollon). Följande Mason så kommer ett antal andra spelutvecklingsmål av ökande sofistikering (Werewolf (eng. varulv), Sands of Syllus (eng. Syllus Sanddyner), Acid Tempest (eng. Syraoväder), Archipelago (eng. skärgård) och Catacombs (eng. katakomber)), som slutligen kulminerar med ett multiplayer online fantasy spel med kodnamnet Belchfire (eng. ungefär spruta eld) och potentiellt ett ännu storskaligare sci fi spel kallat Endarchy.

Utöver denna huvudsatsning välkomnar vi och uppmuntrar andra spelutvecklingssatsningar att förena sig med oss. WorldForge Projektets vision är att stödja en oberoende gemenskap där många fria spel utvecklas och förändras, med unika rollspelsorienterade spelvärldar och regler, ett brett urval av server och klient implementationer och ett standard nätverksprotokoll för att binda ihop alltsammans. Utöver vårt uppdrag att sträva mot spelen som innefattas av WF-BSP, så strävar vi efter att utveckla verktyg, klienter och servrar som är generella och kan användas av andra spelutvecklare för att skapa många fler spel.

Tydligt är ju att våra ambitioner är utan gräns, och långt överskrider våra förmågor. Men vi förblir hängivna våra satsningar och entausiastiska över våra planer. Vi gjorde underbara utvecklingsframsteg under 2001, även om vi släppte få stadiga spel. Vi hoppas att under 2002 kunna släppa fler, minska installationsproblem och se vårt arbete komma i allmän användning. Jag hoppas personligen att vi kan spela Mason innan året är slut. :-)

Spelutvecklings satsningar

Mason

Bryce har utvalt Malcolm till att vara kontaktpunkten för att koordinera Mason utvecklingen.

Malcolm undersöker uclient<->cyphesis användningen i Mason, som har krävt en hel del blod och svett och är förvånansvärt svårare än väntat. Han har även installerat Cyphesis på sin maskin med syftet att ha den som en värld för Mason.

Malcolm tror att det bästa tillvägagångssättet är att få morgate att spela mason, på ett liknande sätt som uclient ficks till att spela Acorn. "Se det inte som ett fullständingt omvälvande byte heller - Morgate är väldigt lik Uclient på många sätt, men är väldigt mycket lättare att kompilera. Morgates skriptmotor är mycket smidigare, vi behöver inte pilla med LD_LIBRARY_PATH, den beror inte på libuta, etc. etc. etc."

MagnetHead gör nu de sista finputsningarna av den vuxna manliga byggar modellen för vidare animering och skapande för mason klienter. Den vuxna kvinnliga modellen är för närvarande halvklar; en del granskning av kroppsproportionerna behövs. Barnmodeller kommer efter de vuxna modellerna är klara och proportionerna för dem har man 'tagit ställning till'.

Orcher kommer vara en bit längre på väg, men MH har för nuvarande en vuxen manlig som är en variation av en mänsklig modell och är ungefär 75% klar, sida vid sida med den kvinnliga mänskliga modellen.

Bear skapar och testar sql strukturerna för Mason väsendena.

Brent Bartels arbetade med textfiler i CVS för att komma fram till en lista med saker till Mason. Han arbetar med bear på att få in det här arbetet direkt i Eidetic på victoria.

Malkin arbetar på en regelbok och har börjat fylla i en del av texten, samla information, etc. Hon hoppas att släppa den för granskning och tillfixande under månaden.

Bryce har skapat en SVG karta för masons spelvärld och koordinerar väsende design teamet. Urtyper har identifierats för de flesta av de existerande bilderna, gruppen arbetar även på att ta fram väsen och tillhörande bilder för en "första version".

Alistair arbetar för nuvarande nära ihop med James för att definiera hur man ska representera Geo data i Atlas. Man hoppas att detta kommer bilda en bas för att beskriva storskaliga kartor i Atlas och kommer vara grundläggande för Mason. Han hoppas få in funktionalitet i equator som gör att SVG kartor kan importeras och användas för att skapa Atlas Geo data som krävs av servern.

Cronos

Cronos är en fantasy värld skriven på spanska för bords rollspel men som kommer ha en 3d online implementering med WF verktyg. Cronos finns på http://victor.worldforge.org/~cronos

Det finns en 90-sidors grundläggande världsbok och ett utkast till den 30-sidors första utökningen "Las Tierras Lobregas".

http://victor.worldforge.org/~cronos/archivos/basico030.pdf

http://victor.worldforge.org/~cronos/archivos/lobregas006-PRUEBA.pdf

Archipelago - Lee

Historien går sakta framåt men är på väg. Lee skapar en del bilder till historien och/eller i spelet. Han överväger en del saker som plockades bort tidigare och funderar på innebörden av "Fokus på 3D grafik." En nästan platt havsyta skulle troligen inte främja 3D grafik (det kanske öar och havsbottnen dock gör).

Klient och Editor Utvecklings Satsningar

Yup - adam

Yup har slutfört de första stadierna av server-klient kommunikation och har haft en del minimal användargränssnitts interaktion. Det som behöver göras nu är att utveckla (fläska ut) användargränssnittet en bit till och börja arbeta på att hämta värld/spel tillståndet från servern och representera det på något sätt i yups världsvy.

Dime

Dime siktar mot att vara en portabel och modulariserad klient. Andra mål inkluderar bra utvecklardokumentation, skapa ett klient ramverk som varierande klient funktionalitet kan implementeras på enkelt, använda existerande bibliotek när möjligt och dela upp funktionalitetsmässigt olika delar av klienten i olika bibliotek, flexiblelt användargränssnitt, följa en iterativ utvecklingsmodell och släppa versioner ofta och ha mycket kul under tiden. Se även:

http://www.worldforge.org/dev/eng/clients/dime/concept_doc

http://www.worldforge.org/dev/eng/clients/dime/developer_doc/battleplan

Deltagare inkluderar nikal, zzorn, AlistairD, Tim, och phil.

Den närmaste tiden har man fokuserat på GUI biblioteket men det finns en känsla av att ett bättre fokus kan vara att producera en enkel tidig arkitektur och få ut version 0.0.1.

Dime kommer att delas in i lågnivå lager som tar hand om kommunikation med servern och håller en lokal cache av världen och väsendena i klienten. De delarna kommer även att göra klientside förutsägelser. Ovanpå det så finns ett ramverk som ger grundläggande tjänster till komponenter, som att vänta på speciella typer ar förändringar i världen eller ta reda på olika egenskaper hos karaktären. Det här lagret kalls Medusa.

Ovanpå det finns komponentbiblioteket som kallas Artemis. Det implementerar ett antal användbara visuella och inte visuella komponenter som till exempel spel vyer, innehålls vyer, meddelande vyer, klient skripts funktionalitet, användarinmatnings koppling till karaktärshandlingar, felsökningsfönster och så vidare.

Användargränssnittet till komponenterna är separerat från dem till ett eget lager kallat Gorgon. Den nuvarande planen är att skapa ett GUI bibliotek kallat meadow ovanpå SDL för att förse gorgon med delar att använda.

Slutligen så finns det en fasad som startar klienten, ställer in, etc. Det är beskrivet grafiskt och lite mer i detalj här: http://www.worldforge.org/dev/eng/clients/dime/developer_doc/architecture

Inom den närmaste framtiden så funderar Dime gruppen på att slå ihop sig med YUP gruppen, kanske så att YUP står för en 3D vy och en del av koden för de lågmivåbiblioteken. Dime är fortfarande i tidig utveckling och har inte mycket kod i CVS även om mycket av den första planeringen är klar.

UClient

Malcolm portar uclient till win32.

Morgate

Malcolm har portat morgate till win32. Morgate lider för närvarande av ett känsligt gränssnitt. Den krashar massivt när man frågar den fel saker. Malcolm tror dock att han kan fixa det.

Frost - ZephyrAlfredo

Frosts utveckling fortsätter. Michael Buttrey har förbättrat stödet för STAGE och Cyphesis och gjort källkoden mer tillgänglig för andra utvecklare. Han undersöker bättre stöd för bilderna i media-2d och Frosts Atlas kod. Hans plan för de närmaste månaderna är att få Frost att stödja Mason. Ett problem han kämpar med just nu är bristen av högnivå dokumentation till Atlas.

Vestri - MagnetHead

Vestri är en Eidetic klient som kommer ansluta till media arkivet och låter användaren katalogisera och underhålla bilder och andra media resurser relevanta för projektet. För tillfället är den skriven i java med JDK 1.3 (Swing) dess gui är nästan komplett och saknar bara följande funktioner för att vara användbart:

GUI

Arkitektur

Opal - Jesse

Detta är en omskriven version av mclient och använder biblioteket Willow. Den främsta orsaken till omskrivningen var att eliminera beroendet på Whispers applikations ramverket och att göra koden lättare att porta till Unix.

Willow och Opal är till stor del skrivna som komponent bibliotek med en mycket kraftfullare version av COM objekt modellen anända i Adobes InDesign. Det tar ett tag att vänja sig vid men är ett jättebra sätt att strukturera ramverk på.

Alla grunderna finns: en lanskaps motor, växtlighet och en löjlig 3DS modell för karaktären. Applikationen kan antingen kompileras som en Mac applikation eller en SDL applikation med CodeWarrior eller gcc (även om jag fortfarande får en del länkningsfel med gcc). Korttidsmålen är att få fram ett enkelt konsolfönster och sedan börja tala med en Acorn server.

Apogee - alriddoch

Apogee utvecklas till att vara en testplattform för Eris och servrar. Även om det är en spelarklient så är den inte tänkt att vara användbar för slutanvändare utan meningen är att ge utvecklare snabbt rörlig klient för att se till att de alltid har något att använda för att testa sin senaste funktionalitet. Den har nu en fungerande men buggig isometrisk renderare, cal3d baserad karaktärsanimering och kan styra och visa en karaktär som går omkring på kartan, includerande rendering av andra väsen some bounding boxes.

Equator - alriddoch

Equator utvecklas för närvarande så snabbt som möjligt till den punkt då Mason inehållsskapare kan använda den för att bygga världar i cyphesis. Detta och cyphesis är mina främsta utvecklingsmål just nu. Dess nuvarande funktionalitet inkluderar laddning och enkel rendering av blade och iso kartor, ansluta till en server för och visa världstillståndet. Funktionalitet för att modifiera världen är under utveckling.

Anvil - dusk

Efter en utdragen, långsam historia och oändliga förkastade designer och implementationer så has Dusk beslutat sig för att använda Java; dessutom, då den första Anvil var ett 2D klient program, och mellan versionen (som aldrig kom längre än till planeringsstadiet) war ett generellt redigerings ramverk, så tror han att den Riktiga Anvil[tm] kommer vara mer ett högnivå handling/karaktär/historik skapare. Den kommer ha fullt stöd för att skriva text (med XML utmatning, något som borde göra den till ett bra verktyg för att skriva Chopping Block artiklar). Den borde till slut kunn hantera den breda detaljerade Agrilianska historien som nu sitter statiskt på hemsidan. Ett monsterkompendium vore ett annat trevligt tillägg. [Låter som en potensiell Eidetic klient! -- bwh]

PyEdit - mithro

PyEdit är en rutbaserad karteditor som för tillfället kan visa Isoedit kartor. Mithro arbetar på detta och ett gränssnitts bibliotek i python.

Serverutvecklings Satsningar

Stage

Bear utforskar stages sql behov och skapar dokumentation för korrekthet mellan olika operativsystem, samt arbetar med stage gruppen för att rensa upp i stages sqk testdata och uppdaterar installationsdokumentationen.

Rakshasa rensade upp Sylvanus och känner att den nu är klar att använda. rsteinke har sänt en patch för att konvertera den till att använda wfmath.

Orion hanterar nu krafter som kan flytta runt väsen på olika sätt, från enkel acceleration till att försöka nå en position/hastighet. Enkla länkar är under arbete för att få till stånd golv/väggar/tak.

Cyphesis

Cyphesis styrs för närvarande av Masons behov och undergår stadig utveckling. Grundkoden är nu extremt stabil och vikten ligger nu på funktionalitet för att möjliggöra Mason utveckling.

Eidetic - Bryce

Eidetic är ett internet databas och innehålls hanteringssystem; det passar särskilt väl för hantering av information som behöver korsrefereras och associerat på olika sätt, och visas på internet. Den har ett användarkonto och lösenords hanteringssystem, nyhets och artikel hantering, tidtabell och lite grundläggande projekthanterings förmågor.

Ett bygg/sänd system har utvecklats, som kommer göra det möjligt för oss att sätta upp separata maskiner för integration, testning och produktion. Detta låter oss även ha etablerade speglar för hemsidan, möjligtvis inkluderande fil nedladdning, media och så vidare.

Ett filuppladdningssystem har lagts till för att stödja Vestri och ge arkivhanteringsmöjligheter. Detta kommer bland annat att användas som mediaarkiv.

Filter har skrivits för att låta innehåll skrivas med wiki syntax utöver ren HTML.

Arbete är på gång för att sätta ihop WorldForge-specifika och Mason-specifika databastabeller, lägga in den nuvarande hemsidans utseende och göra den klar för användning.

Biblioteksutvecklings Satsningar

Atlas-C++

Den nuvarande stabila Atlas-C++ versionen (0.4.4) verkar inte ha några alvarliga buggar. Alistair hade ursprungligen hoppats att detta skulle vara den slutgiltiga versionen för den här uppsättningen, men bedömer just nu ett antal förändringar från Jesse som krävs för en del icke-GNU kompilatorer. Om det krävs så kommer han släppe en version till men hoppas att detta blir den sista.

Utvecklingsversionen av Atlas-C++, som implementerar nästa generation av Atlas protokollet är just nu inaktiv då det inte är i projektets nuvarande fokus. Aloril, James och Alistair håller regelbundna diskussioner om vad nästa revision bör ha. De flesta förändringarna kommer vara små men bör ha stora hastighetsfördelar. Inget grundläggande i Atlas filosofi kommer ändras. Bytet till nästa version av Atlas-C++ kommer bara att ske efter uttömmande samtal med utvecklare och endast om det finns stora fördelar med det.

COAL

COAL är användbart nu och inte i något direkt behov av större förbättringar. Men en blick på Reqiest Tracker visar att det uppenbarligen finns mycket kvar att göra. Dusk öppnade utvecklingen för andra dedikerade bidragsgivare, inkluderande Brent och Alistair.

I och med att bytet till den nya APIn såg Brent Bartels att BladeLoader klassen inte sparade och laddade kartor korrekt. Då detta är grundläggande för Ptah så gav John det ansvaret. Just nu så skriver Brent en blandning av den gamla BladeLoader klassen och Atlas XML codec klass.

Willow - Jesse

Jesse har arbetat på ett 3D spel ramverk kallat Willow vilket är en nyskriven version av Smoke. Se Opals klient status ovan för mer information.

WFMath - rsteinke

Ron Steinke arbetar på detta allmänna spel matematiksbibliotek. De för tillfället implementerade klasserna kan delas in i två typer. De första är grundläggande matematiska object vilkas attribut är grundläggande typer. Den andra typen är former, som implementerar form klass gränssnittet beskrivet i doc/shape.h.

Varconf

Det här biblioteket är ganska stabilt, dock så bidrar rsteinke och andra med patchar för att underhålla det.

skstream - Rykard

Det här biblioteket innehåller en socket baserad iostream klass som krävs för att använda Atlas-C++. Nästan alla klienter och servrar vi har använder det. Det fanns några bekymmer angående licensen eftersom den inte innehöll några villkår för distribuering av ändringar. Men det har nu löst sig - det finns nu en skstream 2 version. Vi hoppas att få folk att byta till den här nya versionen.

Andra Utvecklings Satsningar

Dural

Tom Austin är klar för att göra konst för sentigen/sabra i Dural. Hans huvudmål är att få allt sitt rutarbete in i databasen tillsammans med 2D bilderna han gjort men är osäker på hur han sak göra detta.

Lee skulle vara intresserad av att se några bra kartverktyg till hjälp för att omstarta världsutvecklingen och han väntar på det för att fortsätta sitt arbete på Elis öar.

3D Modellerings Sammanflödes Initiativet (3Mocia) - MagnetHead

MagnetHead har undersökt det nuvarande utbudet av gratis och open source 3D modellerare till linux. Sammanställningen på worldforge.org visar resultatet. Han skulle mycket gärna vilja att alla som använder 3D modellerare kunde lägga till information till sammanställningen på lämplig plats eller maila honom det som ska läggas till. När denna sammanställningen kommit till den punkt då han känner att den klart representerar behoven av alla programmen listade kommer han skriva en slutgiltig rapport om vilka projekt verkar mest lovande, tillsammans med kontaktinformation för utvecklarna på varje projekt. Målet med det här initiativet är att förse vår vida utvecklarbas möjligheten att lägga ner arbete på det projekt som flest worldforge artister använder. Medan det inte vore klokt att börja på egna modellerare från grunden så skulle inkludering av visionen av andra projekt i worldforges egna mål kunna vara mycket intellektuellt givande.

Media (Generellt)

Pato skapar 3D innehåll och texturer (grundläggande mänskliga modeller) och samlar ihop ett asiatiskt textur bibliotek från fria källor.

Mithro arbetar på Media Helper, ett verktyg som automagiskt laddar ner media från olika platser. För tillfället stöder det CVS, nfs, http/ftp enheter och fungerar under både windows och linux. Det kör med python men kan kompileras.

Infrastruktur

Jack undersöker DEVS, underhålla olika servrar, och hantering av DNS förändringar.

MyKarz och Bryce arbetar på att befästa och sortera ut de gamla wiki hemsidorna för att slå ihop dem med de nya filerna på zope hemsidan och sätter upp maskiner för att testa Eidetic.

Pato hjälper till med den nya hemsidan.

Status Bidragsgivare

magnetHeadThomas Ingham <magnethead~at~mindspring.com>
ZephyrAlfredoMichael Buttrey <mbuttrey~at~bigfoot.com>
jackJack Cummings <jack~at~ice.mudshark.org>
MalkinTess Snider <malkin~at~radix.net>
malcolmMalcolm Walker <walker05~at~islandnet.com>
tomTom Austin <austin~at~usf.teradyne.com>
jesseJesse Jones <jesjones~at~mindspring.com>
rsteinkeRon Steinke <rsteinke~at~w-link.net>
RykardKrystian G Bates <blackstaff~at~i-star.com>
leeLee Begg <llnz~at~paradise.net.nz>
duskJohn R. Sheets <john~at~metacasa.com>
AglanorMiguel Guzman Miranda<aglanor~at~teleline.es>
BrentBrent Bartels <bartelsb~at~bellsouth.net>
BryceBryce Harrington <bryce~at~neptune.net>
adamAdam Wendt <adam~at~ipwebdev.com>
mithroTim R Ansell <mithro~at~senet.com.au>
RakshasaJari Petter Sundell <jaris~at~student.matnat.uio.no>
alriddochAlistair Riddoch <ajr~at~ecs.soton.ac.uk>
zzornHans Häggström <zzorn~at~iki.fi>
bearMike Taylor <mike~at~utisolutions.com>
Svensk Översättning:
DemitarAnders Petersson <demitar~at~innocent.com>